Güvende Olmadan Huzurlu Olunmaz...

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir.  1. Vergi Dairelerinin Yapısına İlişkin Yetki Maddesinin Genişletilmesi (Yürürlük:[…]

Read more

7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir. A) GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1-Basit Usulde Tespit[…]

Read more

Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Konu: 252 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Düzenleme: 06.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 315 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliği Yürürlük: 06.10.2021 İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminat[…]

Read more
Denetim ve Tasdik

Tam Tasdik
KDV İadeleri
Özel Amaçlı Denetimler
Kurumlar Vergisi İstisnaları
Arge İndirimi  Tübitak Raporları
Devir, Bölünme. Birleşme
RTÜK Raporları
Devlet Hakkı Raporları

Danışmanlık

Mali Danışmanlık
Vergi Davaları
Finansal Danışmanlık
Holdingleşme
Devir, Birleşme, Bölünme

Eğitim

Vergi Tekniği
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Harcama Üzerinden Vergiler
Maliyet Muhasebesi
Finansal Yönetim
Mali Tablolar Analizi

Çözüm Ortaklarımız

Birlikte daha güçlüyüz…

Eksper Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.
Alper ASLIHAK – ORTAK

Eksper YMM

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Alper ASLIHAK – ORTAK

Karar Bağımsız Denetim

Abacus Worlwide LLC
Karar Bağımsız Denetim Uluslararası Ortaklığı

Abacus

YMM, Yeminli Mali Müşavir, KDV İadesi, Tasdik Raporu, Danışman, Eğitim, Vergi Davası, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Denetim, Teşvik, İhracat