Güvende Olmadan Huzurlu Olunmaz...

04-06/2024 Geçici Vergi Dönemi Adat Faiz Oranı

Şirketlerin ortaklarından veya “ilişkili olduğu” diğer kişilerden olan alacakları için hesaplanacak adat faizleri için aylık dönemler itibariyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir. Adat hesaplamalarında öncelikle iç emsalin, iç emsal[…]

Read more

50 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliği ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 50 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ve açıklamalara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1. Kısmi Tevkifat[…]

Read more

7491 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Read more
Denetim ve Tasdik

Tam Tasdik
KDV İadeleri
Özel Amaçlı Denetimler
Kurumlar Vergisi İstisnaları
Arge İndirimi  Tübitak Raporları
Devir, Bölünme. Birleşme
RTÜK Raporları
Devlet Hakkı Raporları

Danışmanlık

Mali Danışmanlık
Vergi Davaları
Finansal Danışmanlık
Holdingleşme
Devir, Birleşme, Bölünme

Eğitim

Vergi Tekniği
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Harcama Üzerinden Vergiler
Maliyet Muhasebesi
Finansal Yönetim
Mali Tablolar Analizi

Çözüm Ortaklarımız

Birlikte daha güçlüyüz…

Eksper Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.
Alper ASLIHAK – ORTAK

Eksper YMM

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Alper ASLIHAK – ORTAK

Karar Bağımsız Denetim

Abacus Worlwide LLC
Karar Bağımsız Denetim Uluslararası Ortaklığı

Abacus

YMM, Yeminli Mali Müşavir, KDV İadesi, Tasdik Raporu, Danışman, Eğitim, Vergi Davası, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Denetim, Teşvik, İhracat