04-06/2024 Geçici Vergi Dönemi Adat Faiz Oranı

04-06/2024 Geçici Vergi Dönemi Adat Faiz Oranı

Şirketlerin ortaklarından veya “ilişkili olduğu” diğer kişilerden olan alacakları için hesaplanacak adat faizleri için aylık dönemler itibariyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir.

Adat hesaplamalarında öncelikle iç emsalin, iç emsal mevcut değilse dış emsalin esas alınması gerekmektedir. Dış emsal olarak dikkate alınması gereken faiz oranı, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı” olmalıdır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Danışma Komisyonunun konuya ilişkin olarak kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

“Transfer fiyatlandırması incelemelerinde mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilerine para kullandırdığı durumlarda iç emsal yok ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, kullandırılan döviz cinsinin mezkûr ilanda yer almaması halinde ise bankalardan alınan faiz oranı bilgilerinin dış emsal olarak dikkate alınması gerekir.”

Hesaplamalarda dikkate alınacak faiz oranlarına aşağıdaki link aracılığıyla (veri başlığı altında) ulaşılabilecektir. Açılan tabloda “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)(Akım Veri,%)” satırında dönemler itibariyle belirtilen faiz oranlarının dikkate alınması gerekmektedir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi/

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir