ASMMMO Kurumlar Vergisi Semineri

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar” konulu seminerde meslek mensuplarıyla elektronik ortamda bir araya geldik.