Ay: Temmuz 2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315)

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan, Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:315) hazırlanmıştır. Tevkif…
Devamı

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Düzenleme: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 1 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Artık düzenli hale gelen vergi affı yasalarından sonuncusu olan 7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı…
Devamı

Bazı mal ve hizmet teslimlerinin KDV oranları ile gayrimenkul kiralamalarındaki stopaj oranlarındaki indirimin süresinin uzatılması

Düzenleme: 02.06.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 4062 ve 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 30.08.2020 Tarihli R.G.’de yayımlanan 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.04.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlük: 01.06.2021 – 31.07.2021 Aşağıdaki mal ve hizmet teslimlerinde KDV oranı 31.07.2021 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır: İşyeri kiralama hizmeti, Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri…
Devamı