Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğu (529 no’lu VUK GT)

13.07.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 529 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğuna ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Gerçek Faydalanıcı Kimdir: Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı…
Devamı