Ay: Ekim 2021

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir.  1. Vergi Dairelerinin Yapısına İlişkin Yetki Maddesinin Genişletilmesi (Yürürlük: 26.10.2021): VUK’un 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, elektronik ortamda kurulanlar dahil vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, şubelerin yetki,…
Devamı

7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir. A) GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1-Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarla İlgili İstisna (Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021): GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/A ile “GVK’na göre kazançları basit usulde tespit olunan…
Devamı

Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Konu: 252 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Düzenleme: 06.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 315 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliği Yürürlük: 06.10.2021 İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminat Aranmaksızın Yapılacak İade Tutarı: Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile…
Devamı