7420 Sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürürlük: 09.11.2022 09 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bu kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretiminde Gelir Vergisi Muafiyet Sınırı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun…
Devamı