Ay: Aralık 2022

2023 Yılında Uygulanacak Hadler

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; – 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, – 544 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, – 67 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği, – 44 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve – 46 Seri No.lu Serbest Muhasebeci…
Devamı

KDV Beyannamesi Verilme/Ödeme Sürelerinde Değişiklik ve 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı 22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle; katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır. Buna göre; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler…
Devamı