2023 Yılında Uygulanacak Hadler

2023 Yılında Uygulanacak Hadler

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren;

– 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği,

– 544 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

– 67 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği,

– 44 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve

– 46 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile

2023 takvim yılında uygulanmak üzere belirlenen bazı maktu had ve tutarlar aşağıda yer almaktadır.

1. Mesken kira gelirleri İstisna Tutarı (GVK Md. 21)

21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Günlük Yemek Bedeli İstisnası (GVK md. 23/8):

110 TL olarak tespit edilmiştir.

3. Günlük Yol Bedeli İstisna Tutarı (GVK md. 23/10):

56 TL olarak tespit edilmiştir.

4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (GVK Md. 80):

55.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (GVK Md. 82):

129.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6. Binek Oto Gider Kısıtlaması Limit Tutarları (GVK Md. 40, 68)

  • Aylık kira bedeli için 17.000 TL,
  • Yeni araç alımında özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin gider yazılabilecek toplam tutarı 440.000 TL,
  • Üzerinden amortisman ayrılabilecek tutar: ÖTV ve KDV hariç 500.000 TL, bu vergilerin maliyet bedeline eklenmesi halinde veya ikinci el binek otomobil alımında 950.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

7. 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (GVK Md. 103):

70.000 TL’ye kadar                                                                       % 15
150.000* TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası               % 20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası                                                 % 27
1.900.000** TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası                                           % 35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası                                                                                                     % 40

* GVK Md. 86/1-c kapsamında beyana tabi (tavkifata tabi tutulmuş) MSİ ve GMSİ tutarların tespitinde dikkate alınacak had 150.000 TL olarak,

** GVK Md. 86/1-b kapsamında beyana tabi (tavkifata tabi tutulmuş) ücret geliri tutarların tespitinde dikkate alınacak hadler 150.000 TL ve 1.900.000 TL olarak,

*** GVK Md. 86/1-d kapsamında beyana tabi (tavkifata ve istisnaya tabi tutulmamış) MSİ ve GMSİ tutarların tespitinde dikkate alınacak had 8.400 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Azami Damga Vergisi Tutarı (DVK Md. 14):

10.732.371,80 olarak tespit edilmiştir.

9. Fatura Düzenleme ve Amortisman Ayırma Sınırı (VUK Md. 232):

4.400 TL olarak belirlenmiştir.

10. Şüpheli Alacak Gideri Sınırı (VUK Md. 323):

8.900 TL olarak belirlenmiştir.

11. Uzlaşmaya ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Sınırı (VUK Md. Ek-1, Ek-11):

15.000 TL olarak belirlenmiştir.

12. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine Konu Edilemeyecek Tutar (KDVK Md. 29):

57.300 TL olarak belirlenmiştir.

13. İmalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi istisnasının (KDVK Md. Geç. 39) uygulanma süresi 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştır.

14. YMM Tam Tasdik Raporu ve Karşıt İnceleme Zorunluluğu Sınırları:

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi2.600.000-TL
Bavul Ticareti ve yolcu beraberi eşya kapsamında katma değer vergisi iadesi350.000-TL
YMM Raporuyla alınabilen diğer katma değer vergisi iadesi işlemleri1.300.000-TL
KVK 5-1/e taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna663.000-TL
Yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had1.508.000-TL
Karşıt inceleme zorunluluğu (Tek belge için)65.000-TL
Karşıt inceleme zorunluluğu (Aynı mükelleften aylık alım tutarı toplamı için)195.000-TL

olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir