Ay: Kasım 2023

Asgari Esas Sermaye Tutarları, 2023 Yeniden Değerleme Oranı, Torba Kanun Teklifi

1- Asgari Ödenmiş Sermaye Tutarlarında Değişiklik: 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; Kararın uygulamaya gireceği tarih 01.01.2024’tür. 2- 2023 Yılı İçin Belirlenen Yeniden Değerleme Oranı: 554 sıra no VUK GT ile 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit edilmiştir. 3- Torba Kanun Teklifi: TBMM’ye…
Devamı

Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Değişti

14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7782 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için % 2,5 oranında uygulanan gecikme zammı her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 3,5 olarak yeniden belirlenmiştir. Benzer şekilde Seri: C Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi…
Devamı

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Bilindiği üzere, 14.10.2021 tarih ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen düzenleme (mük. madde 298/Ç) ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sürekli hale getirilmiştir. Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile bunlara ait amortismanları 2023 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298…
Devamı