Ay: Aralık 2023

7491 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Ar-ge Personelinin Dışarıda Geçen Süreleri

Çalışanların teknoparklar ve ar-ge – tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelere hangi oranda teşvik sağlanacağı konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılmasıyla, Kanunda düzenlenen %20 oranı 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak (01.04.2023 tarihinden itibaren bilişim personeli için %100 olarak) uygulanmaktaydı. Söz konusu uygulamanın süresi 28.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine…
Devamı

2024 Yılı için Belirlenen Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 49 oranında artış ile (net) 17 bin 2 TL olarak açıklamıştır. Bu tutara göre 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları aşağıda yer almaktadır. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)  ASGARİ…
Devamı

Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenlemeler uyarınca; Söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmış olup, alınan Kararla; Söz konusu karar 1.1.2024 tarihinde…
Devamı