2024 Yılı için Belirlenen Asgari Ücret Tutarı

2024 Yılı için Belirlenen Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 49 oranında artış ile (net) 17 bin 2 TL olarak açıklamıştır. Bu tutara göre 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları aşağıda yer almaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
 ASGARİ ÜCRET 20.002,50
 SGK PRİMİ% 14 2.800,35
 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1200.03
 KESİNTİLER TOPLAMI 3,000.38
 NET ASGARİ ÜCRET 17,002.12
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
 ASGARİ ÜCRET 20,002.50
 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 3,100.39
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 23,100.39
 İŞVERENE TOPLAM MALİYET23,502.94

“(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir