50 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliği ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 50 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ve açıklamalara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1. Kısmi Tevkifat Uygulamasının Alt Sınırında Değişiklik 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısmi tevkifat uygulanmasını gerektiren tutarsal alt sınır, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesine…
Devamı