Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenlemeler uyarınca;

  • Mükelleflerin söz konusu düzenlemeler kapsamında kurumlar vergisi beyannamesinde yararlandıkları indirim/istisna tutarının 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olması halinde,
  • Bu tutarın %2’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması,
  • Aktarılan tutar kullanılarak, beyannamenin verildiği yılın sonuna kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş; girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye konulması şarttır.
  • Bu şekilde fona alınacak tutar yıllık 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.  

Söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmış olup, alınan Kararla;

  • Yatırım yapma yükümlülüğünün doğması için geçerli olan asgari indirim/istisna tutarı 1.000.000,00 TL ‘den 2.000.000,00 TL ye,
  • Geçici hesaba aktarılmak üzere indirim/istisna tutarına uygulanacak oran yüzde 2’den, yüzde 3’e,
  • Yükümlülüğün yıllık üst sınırı ise 20.000.000,00 TL’den, 100.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu karar 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir