Yazar: admin

41 No’lu KDV Genel Tebliği

21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 1. Perakende Teslimin Tanımı: Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü “1.1. Perakende Teslimin Tanımı” olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre perakende teslimin tanımı; “Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere…
Devamı

Dövizli Menkul Mal Satış Bedellerinin TL Olarak Ödenmesi

19.04.2022 tarihli R.G.’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Nolu Tebliğ Yürürlük: 19.04.2022 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile onbeşinci fıkrasında yapılan değişikliklerle; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli…
Devamı

Kurumlar Vergisi Seminerleri

Şirket ortağımız Yeminli Mali Müşavir Alper ASLIHAK tarafından Ankara, Mersin ve Samsun Mali Müşavirler Odalarının değerli mensuplarına “Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar” konulu seminerler verilmiştir. Söz konusu seminerlerin kayıtlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla…

KDV Oranlarında Değişiklik

Konu: Bazı mal ve hizmet teslimlerinin KDV oranlarının değiştirilmesi.Düzenleme: 29.03.2022 Tarihli R.G.’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı KararıYürürlük: 01.04.2022 Konut teslimlerinde KDV oranı: KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; net alanı 150m2’ye kadar konutlarda, Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatınsonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi…
Devamı

7351 Sayılı Kanun

22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7351 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin bir bölümüne önceki sirkülerlerimizde yer verilmişti. Mezkur Kanun’la bir kısım mükellefler için kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklik ve yargı yoluyla iadesi talep edilen vergiler için hükmolunan teminat uygulamasına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumlar Vergisi Oranlarında 1 Puan İndirim• İhracat yapan…
Devamı

Enflasyon Düzeltmesi ve Kur Korumalı Mevduat İstisnası

Enflasyon düzeltmesi uygulamasını erteleyen ve kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında döviz hesaplarını TL’ye dönüştüren kurumlar vergisi mükelleflerine istisna sağlayan Kanun teklifi “7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanun’da yer alan düzenlemelerle ilgili detaylar aşağıda sunulmaktadır. Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 31.12.2023…
Devamı

Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası ve Diğer Bazı Düzenlemeler (7349 Sayılı Kanun)

25 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanunla, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı için gelir vergisi istisnası düzenlemesi başta olmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanun’unda değişiklikler yapılmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1) Asgari Ücretin Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden İstisna Tutulması…
Devamı

Kar Dağıtımı Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, şirketlerin karlarını ortaklara dağıtması sırasında uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde düzenlenen tevkifat uygulamalarında yapılan değişiklikler: Tam mükellef kurumların gerçekleştireceği kar dağıtımı işlemlerinde uygulanacak vergi tevkifatı oranı %15’ten %10’a indirilmiştir. “6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam…
Devamı

ASMMMO’da 7338 Sy. Kanun Semineri

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “7338 Sy Kanun Kapsamında Güncel Vergi Konuları” konulu semineri, Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından verilmiştir. Seminere ilişkin Youtube linki aşağıda yer almaktadır. https://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/e-seminer-7338-sayili-kanun-kapsaminda-guncel-vergi-konulari/5070

7338 Sayılı Kanun Eğitimi

Mersin Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Vergide Güncel Değişiklikler, Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Konular ve 7338 Sayılı Kanun” konulu seminer, Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından verilmiştir. Eğitimin yayın linki aşağıda istifadelerinize sunulmuştur. Yaşanan birtakım teknik aksaklıkların yanında, eğitim slaytları maalesef ekrana yansımamıştır. Bu bakımdan, aydınlatmamızı istediğiniz bir husus söz konusu olursa lütfen bizlere ulaşınız.  https://www.youtube.com/watch?v=2Mvs4-tfTOY&t=6451s