Duyurular

Mersin SMMMO’da Seminer

Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından, Mersin SMMMO’nun organizatörlüğünde, “7338 sayılı torba Kanun ve dönemsonu işlemlerinde özellikli husususlar” konulu seminer verilecektir.

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir.  1. Vergi Dairelerinin Yapısına İlişkin Yetki Maddesinin Genişletilmesi (Yürürlük: 26.10.2021): VUK’un 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, elektronik ortamda kurulanlar dahil vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, şubelerin yetki,…
Devamı

7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir. A) GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1-Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarla İlgili İstisna (Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021): GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/A ile “GVK’na göre kazançları basit usulde tespit olunan…
Devamı

Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Konu: 252 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Düzenleme: 06.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 315 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliği Yürürlük: 06.10.2021 İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminat Aranmaksızın Yapılacak İade Tutarı: Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile…
Devamı

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğu (529 no’lu VUK GT)

13.07.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 529 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğuna ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Gerçek Faydalanıcı Kimdir: Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı…
Devamı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315)

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan, Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:315) hazırlanmıştır. Tevkif…
Devamı

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Düzenleme: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 1 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Artık düzenli hale gelen vergi affı yasalarından sonuncusu olan 7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı…
Devamı

Bazı mal ve hizmet teslimlerinin KDV oranları ile gayrimenkul kiralamalarındaki stopaj oranlarındaki indirimin süresinin uzatılması

Düzenleme: 02.06.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 4062 ve 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 30.08.2020 Tarihli R.G.’de yayımlanan 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.04.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlük: 01.06.2021 – 31.07.2021 Aşağıdaki mal ve hizmet teslimlerinde KDV oranı 31.07.2021 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır: İşyeri kiralama hizmeti, Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri…
Devamı

ASMMMO Kurumlar Vergisi Semineri

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar” konulu seminerde meslek mensuplarıyla elektronik ortamda bir araya geldik.

“İŞİM” Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Sektörünün öncüsü İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi tarafından düzenlenen Maliyet Muhasebesi eğitiminde sanayici dostlarımla bir arada olmaktan onur ve mutluluk duydum. http://www.isim.org.tr/isletmeler-icin-dijital-ortamda-maliyet-muhasebesi-egitimi-haberi-1360