Duyurular

Enflasyon Düzeltmesi ve Kur Korumalı Mevduat İstisnası

Enflasyon düzeltmesi uygulamasını erteleyen ve kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında döviz hesaplarını TL’ye dönüştüren kurumlar vergisi mükelleflerine istisna sağlayan Kanun teklifi “7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanun’da yer alan düzenlemelerle ilgili detaylar aşağıda sunulmaktadır. Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 31.12.2023…
Devamı

Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası ve Diğer Bazı Düzenlemeler (7349 Sayılı Kanun)

25 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanunla, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı için gelir vergisi istisnası düzenlemesi başta olmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanun’unda değişiklikler yapılmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1) Asgari Ücretin Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden İstisna Tutulması…
Devamı

Kar Dağıtımı Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, şirketlerin karlarını ortaklara dağıtması sırasında uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde düzenlenen tevkifat uygulamalarında yapılan değişiklikler: Tam mükellef kurumların gerçekleştireceği kar dağıtımı işlemlerinde uygulanacak vergi tevkifatı oranı %15’ten %10’a indirilmiştir. “6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam…
Devamı

ASMMMO’da 7338 Sy. Kanun Semineri

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “7338 Sy Kanun Kapsamında Güncel Vergi Konuları” konulu semineri, Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından verilmiştir. Seminere ilişkin Youtube linki aşağıda yer almaktadır. https://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/e-seminer-7338-sayili-kanun-kapsaminda-guncel-vergi-konulari/5070

7338 Sayılı Kanun Eğitimi

Mersin Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Vergide Güncel Değişiklikler, Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Konular ve 7338 Sayılı Kanun” konulu seminer, Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından verilmiştir. Eğitimin yayın linki aşağıda istifadelerinize sunulmuştur. Yaşanan birtakım teknik aksaklıkların yanında, eğitim slaytları maalesef ekrana yansımamıştır. Bu bakımdan, aydınlatmamızı istediğiniz bir husus söz konusu olursa lütfen bizlere ulaşınız.  https://www.youtube.com/watch?v=2Mvs4-tfTOY&t=6451s

Mersin SMMMO’da Seminer

Şirket ortağımız Alper ASLIHAK tarafından, Mersin SMMMO’nun organizatörlüğünde, “7338 sayılı torba Kanun ve dönemsonu işlemlerinde özellikli husususlar” konulu seminer verilecektir.

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir.  1. Vergi Dairelerinin Yapısına İlişkin Yetki Maddesinin Genişletilmesi (Yürürlük: 26.10.2021): VUK’un 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, elektronik ortamda kurulanlar dahil vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, şubelerin yetki,…
Devamı

7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir. A) GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1-Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarla İlgili İstisna (Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021): GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/A ile “GVK’na göre kazançları basit usulde tespit olunan…
Devamı

Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Konu: 252 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Düzenleme: 06.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 315 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliği Yürürlük: 06.10.2021 İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminat Aranmaksızın Yapılacak İade Tutarı: Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile…
Devamı

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğu (529 no’lu VUK GT)

13.07.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 529 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi zorunluluğuna ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Gerçek Faydalanıcı Kimdir: Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı…
Devamı