Enflasyon Düzeltmesi

Enflasyon Düzeltmesi

31.12.2021 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşması nedeniyle, bu uygulamanın yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeydi. Dün, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan tebliğ taslağı ile konu başka bir boyuta taşınmış oldu. Tebliğ taslağı mailimiz ekinde yer almakta olup, aşağıdaki değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşalım istedik.

  • Öncelikle söz konusu Tebliğ taslağının yayımlanması, enflasyon düzeltmesinin bu dönemde kesin olarak uygulanacağını göstermemektedir. Yapılacak bir düzenlemeyle bu uygulama her zaman ötelenebilir. Ancak bu taslak, Hazine ve Maliye Bakanlığının da konuya hazırlıksız yakalanmak istemediğini ve uygulamanın yapılma ihtimalinin güçlendiğini göstermektedir.
  • Tebliğ taslağında Kanun düzenlemesiyle örtüşmeyen birtakım belirlemeler yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla konuya ilişkin bir yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca fazla detaya girilmemiş olması, bir an önce bir taslak yayımlanmak isteğine işaret etmektedir. Taslakta kapsamlı değişiklikler olacaktır.
  • Tebliğ taslağına göre vergisiz düzeltme (baz yıl düzeltmesi) 2020 yerine 2021 yılı sonu itibariyle yapılacak olup, 2021 yılı enflasyon düzeltmesi için son tarih 17.02.2022 olacaktır. Bununla birlikte geçici vergi beyannamesi ekinde bilanço verme zorunluluğu bulunmadığı için, enflasyon düzeltmesi için kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gereken tarihe kadar süre uzatımı yapılması olasılığını önemsiyoruz.
  • 31.12.2021 itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkacak düzeltme farkları vergi matrahını etkilemeyecek, ancak sonraki dönemlerde yapılacak düzeltme/taşıma işlemleri için zemin oluşturacaktır. Diğer taraftan bizleri oldukça yoracağı kesin.
  • VUK Geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerleme yapılması istisnai haller dışında anlamını yitirmektedir. Ancak ocak ayı sonuna kadar konuyu takip etmekte yarar vardır.
  • 2022/1 inci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanabileceği gibi, Bakanlığın geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yaptırmama yetkisini kullanma olasılığı bulunmaktadır.
  • Diğer taraftan TBMM’de verilen bir önerge ile enflasyon düzeltmesinin 31.12.2021 tarihi itibariyle ve 2022 yılının geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması teklif edilmiştir.

Konuyu yakından takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla…

Tebliğ Taslağı:

https://www.gib.gov.tr/node/157973

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir