Gecikme Zammı, Faizi, Tecil Faizi Oran Değişikliği, Ar-ge, Tasarım Merkezleri ve Teknokentlerde Dışarıdan Çalışma Süreleri (Yürürlük: 21.07.2022)

Gecikme Zammı, Faizi, Tecil Faizi Oran Değişikliği, Ar-ge, Tasarım Merkezleri ve Teknokentlerde Dışarıdan Çalışma Süreleri (Yürürlük: 21.07.2022)

1. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizi Oranı Değişikliği:

21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gecikme zammı oranı aylık % 1,6 oranından % 2,5 oranına yükseltilmiştir. 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenmeyen kamu alacakları için uygulanacak gecikme zammı oranı % 2,5 olacaktır.

Bu değişikliğe bağlı olarak, geç tahakkuk eden kamu alacakları için uygulanacak gecikme faizi oranı da % 2,5 olarak uygulanacaktır.

Aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri:C, 6 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

2. Ar-Ge Merkezleri ve Teknokentlerde Uzaktan Çalışma Sürelerinde Değişiklik:

21 Temmuz tarihli ve 31899 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda gelir vergisi stopaj teşviki uygulanması bakımından, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler için belirlenmiş oran azami % 50 oranı %75’e çıkarılmıştır.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 75’ini aşmamak kaydıyla bölge dışında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacaktır.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir