Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Değişti

Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Değişti

14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7782 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için % 2,5 oranında uygulanan gecikme zammı her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 3,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

Benzer şekilde Seri: C Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 36 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, yine 14.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile; akaryakıt istasyonlarının sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinden dolayı kapatılması ve lisansın geçici olarak durdurulmasına ilişkin 5015 Sayılı Kanun md. 20/g düzenlemesi iptal edilmiştir.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir