Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315)

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan, Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:315) hazırlanmıştır.

Tevkif yoluyla ödenen vergileri iadesi bakımından bu tebliğde yer alan hadlerin uzun yıllardır güncellenmemesi neticesinde gerçeklikten kopmuş vaziyette olduğunu çeşitli platformlarda dile getirmekteydik. Bu bakımdan; olumlu bir değişiklik olarak karşılamakla beraber, tutarların ihtiyacı karşılayacak biçimde biraz daha yükseltilmesi ve bu tutarların (gerekirse bu konunun Kanuna taşınması yoluyla) yeniden değerleme uygulamasına dahil edilmesinin isabetli olacağı kanaatindeyiz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir