Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Gelir Vergisi Stopajından Kaynaklanan İadeler

Konu: 252 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik

Düzenleme: 06.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 315 Seri No Gelir Vergisi Genel Tebliği

Yürürlük: 06.10.2021

  • İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminat Aranmaksızın Yapılacak İade Tutarı:

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

Değişiklik öncesinde 252 seri no GV GT’ne göre 10.000 TL olan tutar 06.10.2021 tarihinden itibaren 50.000 TL’ye yükseltildiği gibi bu tarih itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri için de yeni tutar geçerli olacaktır.

  • İnceleme Raporu, YMM Tasdik Raporu ve Teminata Bağlı Yapılacak İadeler:

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.

Nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Değişiklik öncesinde 252 seri no GV GT’ne göre 100.000 TL olan YMM Tam Tasdik Raporuna istinaden iade tutarı 06.10.2021 tarihinden itibaren 500.000 TL’ye yükseltildiği gibi bu tarih itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri için de yeni tutar geçerli olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir