Kar Dağıtımı Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Kar Dağıtımı Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, şirketlerin karlarını ortaklara dağıtması sırasında uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde düzenlenen tevkifat uygulamalarında yapılan değişiklikler:

Tam mükellef kurumların gerçekleştireceği kar dağıtımı işlemlerinde uygulanacak vergi tevkifatı oranı %15’ten %10’a indirilmiştir.

“6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,”

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,”

5520 sayılı KVK’nin 30 uncu maddesinde düzenlenen tevkifat uygulamalarında yapılan değişiklikler:

Tam mükelleflerin dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payı ağıtımı vergi kesintisi oranı %15 den %10 a indirilmiştir.

Dar mükelleflerin ana merkeze kar payı aktarımında vergi kesintisi oranı %15 den %10 a indirilmiştir.

12 – Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10,

 “14 – Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden % 10,”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.