KDV Beyannamesi Verilme/Ödeme Sürelerinde Değişiklik ve 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

KDV Beyannamesi Verilme/Ödeme Sürelerinde Değişiklik ve 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle; katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna uzatılmıştır.

Diğer vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmamıştır.

149 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Yeni Yılda Uygulanacak Asgari Ücret

2022 yılı için önce 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenen asgari ücret, temmuz ayında 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak güncellenmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret net 8.506 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu tutar, bir önceki asgari ücret tutarına göre % 54,54 oranında bir artışı ifade etmektedir.
Yeni asgari ücretin bileşimi aşağıdaki gibi olacaktır:

• Brüt asgari ücret: 10.008 TL
• SGK Primi (% 14): 1.401,12 TL
• İşsizlik Sigortası Primi (% 1): 100,08 TL
Net Asgari Ücret: 8.506,80 TL

Yeni asgari ücret tutarının işverene maliyeti ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
• Brüt asgari ücret: 10.008 TL
• SGK İşveren Payı (% 15,5): 1.551,24 TL (5510 SK gereğince % 5 indirim uygulanmıştır)
• İşsizlik Sigortası İşveren Primi (% 2): 200,16 TL
İşverenin Maliyeti: 11.759,40 TL

Saygılarımızla…
ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
info@aslihakymm.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir