KDV Oranlarında Değişiklik

KDV Oranlarında Değişiklik

Konu: Bazı mal ve hizmet teslimlerinin KDV oranlarının değiştirilmesi.
Düzenleme: 29.03.2022 Tarihli R.G.’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Yürürlük: 01.04.2022


Konut teslimlerinde KDV oranı:

 • KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; net alanı 150
  m2’ye kadar konutlarda, Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın
  sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının
  alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden
  tespit edilen arsa birim m2 vergi değerine bağlı vergi oranı belirlenmesi uygulaması kaldırılmıştır.
 • KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Eki (I) sayılı listenin (B) bölümünün 11 inci sırasında yer alan;
  “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde” % 1 oranında KDV uygulaması “Afet Riski Altındaki
  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak
  belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan
  konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı” şeklinde değiştirilerek net alanı 150 m2’ye kadar
  olan konut teslimlerinde % 1 oranında KDV uygulaması sınırlandırılmıştır. Konutların net alanı 150
  m2’ye kadar olan kısımlarının teslimi KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Eki (II) sayılı listenin
  35 inci sırasına eklenerek % 8 oranında KDV’ne tabi hale getirilmiştir.
 • 01/04/2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
  iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için yukarıda belirtilen
  düzenlemelerle kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunacağı belirtilmiştir.

Karara ekli (II) sayılı listede yapılan değişiklikle KDV oranı % 8 olarak belirlenen mal ve hizmet teslimleri:

 • Arsa ve arazi teslimleri
 • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş
  olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri
 • Tuvalet kâğıdı, Kâğıt havlu, Kâğıt mendil ve peçete. Bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb.
 • Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil
  köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler

Yatlar ve teknelerde kdv oranı:

 • Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri teslimlerinde % 1 KDV uygulamasına son verilerek % 18 oranına geçilmiştir.

İkinci el araç ticareti ile uğraşanların araç teslimlerinde KDV oranı:

 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.