Etiket: ar-ge

Ar-ge Personelinin Dışarıda Geçen Süreleri

Çalışanların teknoparklar ve ar-ge – tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelere hangi oranda teşvik sağlanacağı konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılmasıyla, Kanunda düzenlenen %20 oranı 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak (01.04.2023 tarihinden itibaren bilişim personeli için %100 olarak) uygulanmaktaydı. Söz konusu uygulamanın süresi 28.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine…
Devamı

Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenlemeler uyarınca; Söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmış olup, alınan Kararla; Söz konusu karar 1.1.2024 tarihinde…
Devamı