Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenlemeler uyarınca; Söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmış olup, alınan Kararla; Söz konusu karar 1.1.2024 tarihinde…
Devamı