Ar-ge Personelinin Dışarıda Geçen Süreleri

Çalışanların teknoparklar ve ar-ge – tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelere hangi oranda teşvik sağlanacağı konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılmasıyla, Kanunda düzenlenen %20 oranı 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak (01.04.2023 tarihinden itibaren bilişim personeli için %100 olarak) uygulanmaktaydı. Söz konusu uygulamanın süresi 28.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine…
Devamı