7351 Sayılı Kanun

22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7351 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin bir bölümüne önceki sirkülerlerimizde yer verilmişti. Mezkur Kanun’la bir kısım mükellefler için kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklik ve yargı yoluyla iadesi talep edilen vergiler için hükmolunan teminat uygulamasına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumlar Vergisi Oranlarında 1 Puan İndirim• İhracat yapan…
Devamı